Gids

Monica is als een frisse wind met nieuwe mogelijkheden. Haar doel is om ontwikkeling op gang te brengen en patronen te doorbreken.

Ze gidst medewerkers bij diverse organisaties, zoals leerkrachten, wijkagenten, HRM’ers, indicatiestellers, verpleegkundigen en artsen.

Hierbij hanteert ze het Rijnlands Model, dat uitgaat van vakmanschap, vertrouwen en verbinding.

Een organisatie die vertrouwt op haar vakmensen, kan op grond van vakmanschap en expertise bouwen en verbindingen leggen. Staf en leidinggevenden zijn ondersteunend aan het proces. Zo gaat het organiseren als het ware vanzelf; het verloopt op natuurlijke wijze. “Wie het weet mag het zeggen”. Iedereen in de organisatie voelt zich betrokken en neemt zijn verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling ervan. Op deze manier komt een zinvolle manier van samenwerken tot stand.

Monica heeft binnen organisaties ervaring met de omschakeling naar deze manier van werken.

Ook traint ze teams op vaardigheden, communicatie, attitude en bewustzijnontwikkeling.

Als Belbin-trainer geeft ze teams beter inzicht in hun teamrollen. Naast inzicht, een aanzet tot een nieuwe kunde en sprankelende ideeën, is er ook meer begrip voor elkaar en kunnen medewerkers beter op elkaar inspelen.

Omdat Monica buiten de organisatie staat, heeft ze een frisse kijk en kan ze verwonderend inspelen op (venijnige) vraagstukken.