Pedagoog

Monica werkt als pedagoog ontwikkelingsgericht en vanuit Mediërend Leren. Dat betekent dat er aandacht is voor de ontwikkeling van een kind; meestal zijn dit kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Ze begeleidt ook kinderen met vragen over pesten, onzekerheid, omgaan met elkaar, verlies en rouw of chronische ziekte.

In de visie van Mediërend Leren is het belangrijk dat het klikt tussen het kind en de begeleider. Kind en begeleider werken aan de bouwstenen van denken en reflecteren op gedrag en houding.

Het kind is en blijft eigenaar van zijn eigen ontwikkelproces. Samen gaan kind en begeleider de uitdaging aan en hebben ze succes of falen ze. Fouten maken mag, moet zelfs, zodat het kind zich verder kan ontwikkelen.

Monica kijkt naar de kwaliteiten van het kind, de mogelijkheden van die kwaliteiten én naar de beperking.

Groei ontstaat vanuit het eigen kunnen, kennen, voelen, willen en doen.

Monica kenmerkt zich door haar enthousiasme, plezier en speelse manier van werken.

Ze houdt je een spiegel voor; hoe denk je, en waarom geloof je dat? Zo helpt ze om bepaalde denk- en gedragspatronen te herkennen. Ze betrekt zowel kinderen als volwassenen hierbij en kijkt naar het geheel: Hoe kan het kind beter omgaan met zijn omgeving én hoe kan de omgeving beter omgaan met het kind?